Høgholt`s Haldur er en mektig, stor og velhåndtert bukk. Her under oppholdet på Briseid Boer....
Eli ler seg skakk.... Kristoffer er stolt og litt usikker ved håndteringen, og Kamilla er BARE skeptisk...