Bukkelinjer...
Flere bein å stå på - unngå innavl!
Laget disponerer etter endt isolasjonsperiode 6 ubeslektede linjer FULLFARVEDE bukker.
For FOREDLEDE dyr er tallet 14.