Gimmer.

Geiter.

Epona.

Gimmer, 50%boer Høgholts Ina.

Gode blader i det nye hjemmlandet.

Høgholts Ina tilhørende Briseid Boer. Ina er en 50%boer X, og gimmer på bildet.

Boer ungdyr og geiter på vei inn for kvelden.

Inn for natta...

Rydder kratt.

Ryddegjengen...

Høgholts Ilia og Høgholts Ilana, to gimrer.

Gimrer.

Her er noen av dyra som kom fra Danmark, ikke lenge etter innførsel.