Her er noen av dyra som kom fra Danmark, ikke lenge etter innførsel.