AgderBoer stilte med info for 3år på rad.
Nytt for iår var at vi stillte ut også Nubisk geit. Iår var det Høgholt`s Imone(dk) med trillingkje som stod for Boer innslaget.
I tillegg stilte Eli Øxnevad (BriseidBoer) med smaksprøver av kjøtt, etter drøye 2timer var det tomt!