Egne erfaringer
Og ganske uformelt...
Her kommer en kort innføring i hvordan VI fôrer, det virker bra her, men dette er ingen fasit!
Kje på beite.
Fiber og vann og noe attåt...
Generellt så bruker vi fôrmiddler som til ku. Geita fôres IKKE som sau!
HALM er veldig bra, sommer som vinter. Dette gir vomfyll, fiber og magen holdes stabil. Halm av bygg eller havre er bra. Den skal være ubehandlet, dvs ikke lutet eller noe...
Geitene spiser det GJERNE. Velg i tillegg en av disse:
HØY er bra, dette er også fiber, og har masse fôrverdi.
RUNDBALLE/SILO også et bra fôr til geiter, med god smakelighet, men pass på: ikke for våt/saftig, fortørket er best!
Med veldig saftig silo, og mulighet for geitene til å dra ut og STÅ på foret, vel, klauv kvaliteten går ned...
Uansett, grovfôret skal være av GOD kval. Høyet skal dufte friskt, siloen syrlig og absolutt ikke noe myggel, soppsporer eller annet.

GEITER SKAL HA FRI TILGANG PÅ MINERALBØTTE BEREGNET PÅ KU/GEIT. SOMMER SOM VINTER!

GEITER SKAL HA RØD SLIKKESTEN.

Kraftfôr.
FK har et spes fôr til geit.....det er beregnet på høytytende melkedyr.
Men det går å bruke fra litt før kjeing til et par måneder etter kjeing. Ellers er det vel ikke nødvendig.

Vanlig kraftfôr til ku, formel favør kalv virker bra hele året. Mengden varierer etter behov.
Formel biff er et alternativ til i allefall voksende dyr.

Korngrøpp - BYGG er også egnet, men her skal man altså benytte mineralkraftfôr i tillegg.

Pelletert KORNAVRENS i kombinasjon med mineralfôr er nok et (billig) alternativ der det ikke er behov for annet enn vedlikehold fôring.

Det er nok mange flere alternativ, men dette har vi prøvd med godt resultat. 

Kje skal ha tilgang på litt høy, vann og dersom det er snakk om koppkje,
melkeerstatning beregnet på KALV, Vi har særs dårlig erfaring med melkjeerstatning til "lam og kje".
Vi velger også og gi litt pellets beregnet på kalv helt i starten.


Havik´s Anett. (kje)