STAMTAVLER
Foreningen fører stambok.
Alle dyr stambokføres. Alle dyr kan dermed følges helt tilbake til offisielt register i annet land.
De fleste kan følges til danmark, ev new zealand, canada eller tyskland.
Ved stambokføring får oppdretter 1stk orginal stamtavle, laminert + 1stk kopi. Samtidig lagres alle data både elektronisk og i papirutgave hos avlslaget.Ingen dyr med ukjent avstamning brukes i avl.